Кафедра германських мов і перекладознавства

Інституту іноземних мов
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка